Impozite si Taxe Locale

 1. Cerere pentru eliberarea unui certificate de atestare fiscal pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local. – Click aici
 2. Cerere pentru eliberarea unui certificate de atestare fiscal pentru personae juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local. – Click aici

Cadastru si Registru Agricol

 1. Cerere de curatire a lemnelor de foc – Click aici
 2. Cerere de inventariere si marcare a arborilor pe care am voie sa-i recoltez. – Click aici
 3. Cerere de bransare / racordare. – Click aici

Direcția de Asistență Socială

 1. Cerere – Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala – Click aici

Compartiment Urbanism și Amenajare Teritorială

 1. Cerere pentru acordarea certificatului de urbanism. – Click aici
 2. Cerere pentru acordarea in folosinta gratuita a unui teren. – Click aici

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

 1. Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei – Click aici
 2. Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Click aici
 3. Cerere pentru eliberarea certificatului de nastere – Click aici
 4. Cerere pentru eliberarea certificatului de casatorie – Click aici
 5. Cerere pentru eliberarea certificatului de deces – Click aici